Morten Tranekær

Et Fælles Next level i JCI

Et Fælles Next Level
i JCI Danmark​

Udvikling er en konstant proces, der kræver dedikation, læring og tilpasning.

“Hvis vi skal udvikle JCI Danmark, skal vi være åbne for forandring, lytte til vores medlemmer og skabe en kultur, der fremmer læring og vækst. Vi skal give vores medlemmer mulighed for at udvikle deres potentiale, engagere sig i samfundet og skabe positive forandringer. Hvis vi skal sikre JCI Danmarks fortsatte succes og relevans, er det vigtigt, at vi aktivt arbejder på at udvikle organisationen på flere niveauer.”

– Morten Tranekær

Next Level

At kunne hjælpe med at tage vores organisation til “Next Level” er i min optik en af de afgørende faktorer for JCI Danmarks udvikling. Det vil være med til at skabe et nyt niveau ift. forståelse for, hvem vi er, ledelsestræningen, styrkelsen af fællesskabet, bevarelse af organisationens værdier og samtidig have stor fokus på medlemmerne.

Ved at have fokus på læring og vækst kan vi skabe en organisation, hvor medlemmer kan maksimere deres fulde potentiale og levere et endnu større bidrag til organisationen og ikke mindst lokal samfundet.

Det er gennem udvikling, der kan opstå en skarpere forståelse af, hvad vi kan, og hvem vi er som organisation. I JCI udvikler vi os, realiserer nye mål, vi sætter os for, og fortsætter med at være den udviklende platform, som vi har været i så mange år.

Engageret & Ambitiøs

At være engageret og ambitiøs betyder i min optik at stræbe efter højere mål og forbedrer resultaterne. At være ambitiøs er med til at drive medlemmerne til at tænke nyt, stort og udfordre status quo og potentielt løfte barren.

Jeg ser det at være engageret og ambitiøs som noget positivt; det er en drivkraft, der vil skabe noget, forbedre processen, optimere noget, skabe resultater og kunne opnå personlig/faglig udvikling, som potentielt vil kunne tiltrække nye medlemmer eller skabe nye relationer på tværs af landet.

At være frivillig i en organisation som JCI Danmark er afgørende for, at vi sammen kollektivt opnår en succes. Det er gennem vores refleksioner, vi udvikler JCI og skaber en varig indvirkning på samfundet, som kan fortsætte med at være en dynamisk og værdifuld aktør i det frivillige arbejde.

Lokal relevans

Lokal relevans er et bærende punkt for JCI Danmark, da det er med til at styrke fællesskabet, sætte fokus på de lokale problematikker, inspirere til global forandring, skabe nyttige partnerskaber og samtidig flytte vores medlemmer. 

Ved at kunne forstå og ikke mindst gøre en forskel på det lokale niveau skal vi i JCI Danmark kunne påtage os en ledende rolle for den positive forandring i lokalområderne og fungere som en støtte for at opbygge et bedre lokalsamfund.

I en verden, der bliver stadig mere globaliseret, kan det være fristende for organisationer som JCI at have fokus på de store udfordringer og mål. Men det er stadig vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke må undervurdere det lokale arbejde, der bliver gjort samt betydningen for den lokale relevans.