Morten Tranekær

Hvad er Next Level?

Lad os skabe udviklingen

At tage vores organisation til "Next Level" er i min optik en af de afgørende faktorer, da det vil være med til at skabe den udvikling, vi har brug for i JCI Danmark.

01

Next level

Hvis vi fortsat skal udvikle JCI Danmark, skal vi have fokus på at skabe en stærk kultur og prioritere at nå "Next Level". Hvis vi kan det i JCI Danmark, kan vi potentielt blive det mest attraktive netværk blandt unge, der ønsker udvikling ift. ledelse, personlig udvikling og kommunikation.

Gennem videre udvikling af vores organisation kan vi skabe en endnu bedre forståelse for, hvem vi er. De områder, hvor vi vælger at have fokus, er med til at skabe det inspirerede netværk, som vi har været siden 1912.

02

Engagerede & Ambitiøse

Når vi er engagerede og ambitiøse i JCI Danmark, udvikler vi os endnu mere, og vi vil kunne opnå større indflydelse, som understøtter vores egen udvikling og gør en forskel i samfundet omkring os.
At være engageret og ambitiøs betyder i min optik at stræbe efter højere mål og forbedre resultater. Vi skal selv være med til at drive vores organisation. Der skal være plads til at tænke nyt, stort og udfordre status quo og løfte barren bare et hak mere.

03

Lokal Relevans

Lokal relevans er et bærende punkt for JCI Danmark, da det er med til at styrke fællesskabet, løse lokale udfordringer, inspirere til global forandring og skabe nyttige partnerskaber.

Ved at kunne forstå og ikke mindst gøre en forskel på det lokale niveau vil vi i JCI Danmark kunne påtage os en ledende rolle for den positive forandring i lokalområderne og fungere som en rettesnor for at opbygge bedre lokalsamfund. 

Sådan kan vi f.eks. nå Next Level

#2. Identitet og branding

Vi skal fortsætte det arbejde, der allerede er lavet, og fortsat blive skarpere på, hvem vi er, udvikle vores kommunikation / branding og være klar over, hvad vi kan tilbyde andre organisationer.

Desto flere der er bevidst om, hvad/hvem JCI er, desto flere kan potentielt være nysgerrige på de muligheder, vi tilbyder ift. ledelse, personlig- og faglig udvikling m.m.

#5. Udviklingsprogrammer

Vi skal have større fokus på vores træninger og ikke mindst udviklingsprogrammer, som kan være med til at holde fokus på ledelse-, personlig- og faglig udvikling samt kommunikationsfærdigheder.

Programmer skal promoveres klart og tydeligt til både interne såvel som eksterne potentielle medlemmer, der ønsker at udvikle sig.

#9. Feedback og evaluering

Vi skal have indført en kultur, hvor vi regelmæssigt giver feedback og evaluerer på vores organisations aktiviteter. Det kan hjælpe med at identificere styrker, svagheder og områder, der kan have brug for hjælp.

Får vi implementeret målbare KPI’er for f.eks. medlemstilfredshed, projektresultater og andre nøgleparametre, kan vi identificere områder, der kræver særlig opmærksomhed.